صنایع چاپ و بسته بندی روستره ​​​​​​​

English

Container Corpotation of Rostare​​​​​​​​​​​​​​

قوطی صنعتی و شیمیایی

​قوطی های گرد و چهارگوش که عمدتا جهت مصرف مواد غدایی خشک از جمله چای ، زعفران ، پسته و... مورد استفاده قرار می گیرند ، عمدتا دارای پوشش داخلی از نوع لاک طلایی بوده و به صورت کششی دوتکه ،سه تکه و چهارتکه مورد استفاده قرار می گیرد.

از قوطی های فلزی جهت بسته بندی و حمل مواد غیر غدای از جمله الکترود ، بذر ، روغن موتور  ، گریس و غیره استفاده می شود.
​​​​​​​این قوطی ها عمدتا دارای پوشش داخلی نبوده و کیفیت چاپ و قوطی نقش عمده ای در بازاریابی دارند.