صنایع چاپ و بسته بندی روستره ​​​​​​​

English

Container Corpotation of Rostare​​​​​​​​​​​​​​

تماس با ما

ccr_co@yahoo.com

مشهد - کیلومتر 25 جاده سنتو - شهرک صنعتی فردوسی (چهارطاقی)  خیابان اروند - قطعه ششم سمت چپ -  صنایع بسته بندی روستره 

(0513) 246 1260 - 62

آدرس:

​شماره تماس:

پست الكترونيك:

فکس:

(0513) 246 1263

اینستاگرم:

www.instagram.com/rostare.ir